Skrot Mölndal

Vi tar hand om skrot bilar i Mölndal med omnejd !

 

Följande områden hämtar vi skrotbilar gratis när ni skall skrota bilen

 

Kållered, Mölndal, Göteborg, centrala Härryda, Nol, Kungsbacka, Onsala, Öckerö, Hisingen, Ale, Floda,

Gråbo, Lerum, Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet, Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Orust, Tjörn, Ucklum, Partille, Angered, Hindås, Rävlanda.

 

 

 

Bilbärgning Gbg AB Org. Nr. 559014-4449.

Vi har F-skatt och transportförsäkring.

Epost: niclas@bilskrotgbg.se

 

OBS : Vi säljer inga reservdelar !

 

Skrot Mölndal

Gratis hämtning av skrot bilar i Mölndal

 

Hämtningområde Från Kungsbacka till Munkedal.

 

Ring 031-94 37 60 för att boka hämtning eller boka dygnet runt här på hemsidan.

 

Skrota din bil

Vi är ett bärgningsföretag som hämtar skrotbilar gratis som körs till en

auktoriserad bilskrot. Skrotbilarna transporteras till Uffes bilskrot i Varekil.

Bilbärgning Gbg AB har tillstånd av Länstyrelsen att utföra transport av skrotbilar.

 

Klicka här för att se Länsstyrelsens beslut

Boka hämtning på hemsidan

och få en trisslott!

Boka hämtning av skrotbil här
Skrota bilen ersättning, bäst betalning i Sverige får du om du lämnar skrotbilen till Uffes bilskrot.

Bilåtervinning på bilskroten

 

Vi samarbetar med Uffesbilskrot i Varekil.

Det är han som avregistrerar skrotbilarna.

 

Skrota bilen ersättning !

Betalt får du när du själv lämnar skrot bilen hos Uffes bilskrot i Varekil. Det är ca. 6,5 mil från Mölndal. när vi hämtar skrotbilen är ersättningen 0 kr.

  • Skrotbil 1988 och äldre 1000 kr.
  • Skrotbil 1989 och nyare 1500 kr.
  • Skrotbilar med universialkat 1100 kr.

 

  • Skrotpremien gäller kompletta bilar med orginalkatalysator.

UFFES BILSKROT

 

Hoga 126

472 96 Varekil

Tel 0304-47476

www.uffesbilskrot.se

 

 

 

 

Eller ring Tel 031-94 37 60

Skrot Mölndal, här bokar du gratis hämtning av skrotbilar.

 

Boka hämtning på hemsidan och få en trisslott

Bilbärgning Gbg AB har tillstånd av Länstyrelsen att utföra transport av farligt avfall (bärgning av bilskrot Mölndal).

 

Klicka här för att se Länsstyrelsens beslut

 

 

Hur mycket får man när man skrota bilen

 

Betalt för din skrotbil får du om du kan lämna den till Uffes bilskrot i Varekil. Eftersom stålpriset varierar månad till månad är det alltid bäst att ringa till Uffes bilskrot och fråga hur mycket han betalar just nu för din skrotbil. Tel 0304-47 476 Uffes bilskrot

 

Hur skrotar man en bil

 

Det som behövs när man skall skrota bilen är registreringsbevis del 2 (gula delen) samt legitimation. Om det inte är ägaren som lämnar bilen, krävs fullmakt av ägaren till bilen. Det gäller oavsett om vi hämtar eller du lämnar skrotbilen. Vid hämtning är det också bra om det finns nycklar till bilen, det underlättar bärgningen. Om ni skall ombesörja skrotning av bil för någon person kan ni ladda ner fullmakt här. KLICKA HÄR FULLMAKT

Skrotpremie

På grund av kraftigt sjunkande metallpriser kan vi i dagsläget inte betala ut skrotpremie vid hämtning. Men självklart hämtar vi bilskrot gratis. Det är skrotbilens materialvärde som betalar bärgningen till skroten.

 

Hämta skrotbil

• Skrotbilar 1989 och nyare 0 kr , Gratis hämtning gäller kompletta bilar.

• Skrotbilar 1988 och äldre kostar mellan 300 - 500 kr att få hämtad.

 

Skrota bilen betalt !

• 1500 kr när du lämnar och skrota bilen hos Uffes bilskrot i Varekil.

Inlämningsadress Hoga 126 Post.Nr. 472 96 Varekil Tel 0304-47476.

Skrotpremien gäller för kompletta bilar med org. katalysator (inga väsentliga delar får saknas)

 

Vi är ingen bildemontering i Mölndal och säljer därför inga reservdelar. Vi utför endast transporten till skroten när du skall skrota bilen Mölndal.

 

 

Skrotning av bil

 

Skrotningen av bilen görs av en auktoriserad bilskrot, när vi har hämtat skrotbilen bärgar vi den till Uffes bilskrot. Hos Uffes bilskrot kan du vara trygg, dom är en seriös aktör och hanterar själva hela kedjan, från att ta hand om din skrotbil till sanering, destruering och slutligen återvinning av metaller och andra återvinningsbara material.

Skrotbilar hämtas !

 

Följande områden hämtar vi skrotbilar gratis.

 

Göteborg, Partille, Mölndal, Stenungsund, Kungälv, Kungsbacka, Lysekil Tjörn, Orust, Ale, Lysekil, Munkedal, Uddevalla,

Lilla Edet, Onsala, Hönö, Öckerö, Björkö.

Vi är ingen bildemontering i Göteborg och säljer därför inga reservdelar.

Vi utför transport med bärgningsbil gratis till skroten när du vill skrota bilen

Du får ett mottagningsbevis när vid bilskrot Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda, Lerum, Hisingen, Angered, Ale, Lilla Edet, Kungälv, Stenungsund, Ucklum, Ljungskile, Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Orust, Tjörn

När du skall skrota bilen Mölndal och någon kommer och hämtar den, se då till att du får ett mottagningsbevis där det står reg.nr. på företaget och att bilen skrotas.

 

När vi hämtar skrotbilen får du alltid ett mottagningsbevis. Då behöver aldrig du vara orolig för eftergifter och att bilen kommer ut i trafik igen.

 

Dom flesta skrotar i Mölndal erbjuder ingen hämtning av din skrot bil. Vi bärgar gratis till skroten

i Mölndal.

 

 

Skrot, bilskrotning och producenter i gemensamt miljöarbete

 

Lagkrav för bilskrot Mölndal verksamhet

 

Företag som sysslar bildemontering och skrot måste vara auktoriserade enligt” Tillsyn vid bilskrotning” genom tillstånd av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommunens miljökontor gör årliga inspektioner för att kontrollera att regler, miljökrav och övriga förordningar följes enligt tillståndet. Dessa har skärpts betydligt under årens gång och även medfört att en stort antal av landets

bilskrotar har upphört med sin verksamhet. Bilskrotningsförordningens regler är de som gäller idag. Därför är de tidigare normgivande Naturvårdsverkets och Bilskrotningslagens branschbundna föreskrifter något förlegna även om många av dessa återuppstår i Bilskrotningsförordningen. Definitioner i den nya förordningen är att bilskrotning av uttjänta fordon skall resultera i återvinning, återanvändning och energibesparing. Måttet för detta är att 85% av bilens vikt skall återvinnas till och med år 2015. Därefter är målet satt att minst 95% skall återvinnas när man skrotar bilen. Det som kvarstår och inte kan återanvändas i produktionen skall bortskaffas efter givna miljöregler.

 

 

Bilskrotens auktorisationskrav

 

En bilskrot Mölndal skall bedriva sin verksamhet yrkesmässigt enligt förordningarna. Företaget skall vara registrerat hos berörda myndigheter. Det skall kunna utfärda giltigt dokument att skrotbilen kommer att hanteras på ett beskrivet och miljömässigt sätt. Det skall också vid mottagandet av skrotbilens registreringsbevis med legitimerad underskrift och kontroll av bilens chassinummer

fastställa och dokumentera att normerna följs. Straffbestämmelserna enligt & 52 i förordningen är betydande för de som bryter mot Länsstyrelsens föreskrifter. Före utfärdande av tillstånd utfärdar Miljööverdomstolen ett schablonmässigt belopp, som säkerhet för

framtida eventuella krav på markundersökningar och ordningsställande efter skrotningsverksamheten.

 

 

Bilskrotningens miljöpåverkan

 

Skrotbilen, som klassas som miljöfarligt avfall på grund av många giftiga och miljöförstörande ämnen, kräver vid destruktionsarbeten anpassad verkstadsanläggning, ändamålsoriktig utrustning, rationella arbetsrutiner, yrkesskicklighet och framför allt miljökunskap

om miljöfarliga produkter. Därför är ett stort antal av lagar, normer, föreskrifter och rekommendationer utgivna av olika myndigheter, men där Bilskrotningsförordningen är tongivande. Som punkt ett är angivet att tillträdet till anläggningen skall vara lättillgänglig

och kontrollerbart. Marken för uppställning av skrotbilar skall vara asfalterad eller på annat sätt hårdbelagd. Spill- och dagvatten från detta område skall bindas till en avskiljningsanordning för oljeavskiljning. Samma system skall gälla för verkstadsytan där dräneringsarbeten pågår. Även denna yta skall vara hårdbelagd så att spill inte kan tränga igenom. Platsen där dräneringsarbetet utföres skall utformas så att spill av vätskor inte kan rinna utanför området. De bilskrotar som demonterar detaljer för försäljning skall

Upprätta en speciell plats för miljöriktig rengöring och hantering av dessa artiklar före mobil lagerhållning. Speciella låsbara förvaringstankar för bensin, diesel, kylvätska och dyl. skall finnas på brandsäker och markerad plats. Tydliga och markerade utrymningsdörrar skall finnas.

 

 

Dränering och demontering på bilskroten före fragmentering

 

Bilskrotning före fragmentering koncentreras till dränering av olika oljor, bensin, diesel och kylmedier. Demontering och lagerhållning av gummi, aluminium, startbatterier, katalysatorer och artiklar som bly eller andra lättåtkomliga artiklar som innehåller bly eller andra miljöfarliga ämnen.

 

 

Bilskrotning med pressning

 

Om mobil press anlitas av bilskrotar måste den placeras på tätt underlag om den inte är utrustad med uppsamlingsanordning. En stationär utrustning kräver samma förhållande.

 

 

Bilägarens ansvar i miljöarbetet

 

Miljödepartementets lagkrav på en ägare till en skrotbil är klar och tydlig. Med höga bötesstraff som följd skall även detta problem lösas. Det klart skrivna ansvaret för ägaren till en skrotbil, som missköter ägandet, bör vara en tankeställare, En övergiven eller avställd bil som misskötes kommer att läcka miljöfarliga ämnen, som i sin tur förorenar mark och vatten, kommer inte att accepteras. Det är bilägarens skyldighet att bilen skrotas och att den lämnas till en auktoriserad bilskrot i Mölndal för återvinning, återanvändning och för energibesparing.

 

 

Copyright © 2017 bilskrotgbg.se i Sverige. Alla rättigheter är reserverade.

 

Skrota bilen Stenungsund Skrota bilen Tjörn Skrota bilen Kungälv Skrota bilen gratis Bärgare Göteborg