Skrota bilen gratis

Skrota bilen gratis


Bilbärgning Gbg AB Org. Nr. 559014-4449.

Vi har F-skatt och transportförsäkring.

Epost: niclas@bilskrotgbg.se


        OBS : Vi säljer inga reservdelar !


Uttjänta skrotbilar bärgas kostnadsfritt


För att skrota bilen gratis får inte motor, växellåda eller andra väsentliga delar saknas När vet man att det är dags att lämna bilen till skrot? När reparationen av bilen är högre än bilens värde. Vi utför helt kostnadsfria hämtningar av kompletta skrotbilar. Tänk på att en uttjänt bil kan läcka oljor och andra miljöfarliga ämnen som förorenar vår miljö. Det är alltid bilägaren som har ansvar om fordonet läcker ut farliga ämnen.

Bilbärgning Gbg AB tar hand & transporterar uttjänta bilar gratis


Vi är ett bärgningsföretag som hämtar skrotbilar gratis för bildemonteringar och bilskrotar. Alla bilar transporteras till en godkänd bilskrot för skrotning och avregistrering. Har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar. Vi samarbetar med flera auktoriserade skrotföretag i Västra Götaland. Helt kostnadsfri hämtning av kompletta skrotbilar. Saknas väsentliga delar som t. ex motor eller växellåda hämtas bilen inte avgiftsfritt. Hämtningsområde är från Kungsbacka till Uddevalla.

Transporttillstånd uttjänta fordon


Bilbärgning Gbg AB har tillstånd av Länstyrelsen att utföra transporter av skrotbilar.


Klicka här för att se Länsstyrelsens beslut

Ring 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning eller boka online och få en trisslott!

Papper som behövs vid skrotning av bil


Senast utfärdade registreringbevis del 2.


Giltig legitimation.


Fullmakt om du inte är ägare av bilen.


Hittar du inte registreringsbeviset kan ägaren till bilen beställa ett nytt hos Transportstyrelsen kostnadsfritt med mobilt bankID.


Beställ nytt registrerings bevis här


Klicka här om fullmakt behövs

När du bestämt dig för att skrota bilen gratis. Hämtar utslitna bilar som ska kasseras kostnadsfritt. Skrotbilar hämtas avgiftsfritt

Kasserad bil hämtas utan kostnad


Skrotbilar hämtas gratis. Helt kostnadsfri bärgning när man skrota bilen. Är skrotbilen inte komplett d.v.s att fordonet saknar väsentliga delar kan vi ta ut en avgift för hämtningen.

Har du en kasserad bil som är uttjänt? Då bör du skrota bilen kostnadsfritt. Hur vet man att bilen är förbrukad? När kostnaden för att laga bilen överstiger bilens värde.

Enligt miljöbalken


Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att miljöfarliga ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in bilen för skrotning.

Försäkring & fordonskatt


Du betalar ingen fordonsskatt när bilen är skrotad. Om du betalt in skatten kommer Transportstyrelsen betala tillbaka överskjutande belopp. Tranportstyrelsen meddelar även försäkringsbolaget vilket datum bilen blev skrotad. Försäkringsbolaget betalar tillbaka överskjutande belopp.


Copyright © 2019 bilskrotgbg.se i Sverige. Alla rättigheter är reserverade.


Skrota bilen Stenungsund  Skrota bilen Göteborg  Skrota bilen Kungälv  Skrota bilen gratis Bärgare Göteborg