Skrota bilen

Skrota bilen


Bilbärgning Gbg AB Org. Nr. 559014-4449.

Vi har F-skatt och transportförsäkring.

Epost: niclas@bilskrotgbg.se


        OBS : Vi säljer inga reservdelar !


Har du en skrotbil som är uttjänt?


Då bör du skrota bilen. Hur vet man att bilen är förbrukad? När kostnaden för att laga bilen överstiger bilens värde. En uttjänt bil kan läcka oljor och andra miljöfarliga ämnen som förorenar vår miljö.


När det är dags att skrota bilen lämnar man den till en auktoriserad bilskrot som avregistrerar bilen hos Transportstyrelsen. Efter det är fordonet permanent borttagen från bilregistret och kan aldrig komma ut i trafik igen. När man lämnar skrotbilen ska man få ett mottagningsbevis och ett skrotningsintyg från den godkända bildemonteringen. Skrotföretaget kommer att återanvända bildelar och ser till att miljöfarliga ämnen tas omhand på rätt sätt. Det som återstår efter man tagit delarna och sanerat bilen går till återvinning.

Papper som behövs vid skrotning av bil


Senast utfärdade registreringbevis del 2.


Giltig legitimation.


Fullmakt om du inte är ägare av bilen.


Hittar du inte registreringsbeviset kan ägaren till bilen beställa ett nytt hos Transportstyrelsen kostnadsfritt med mobilt bankID.


Beställ nytt registrerings bevis här


Klicka här om fullmakt behövs

Har du en kasserad bil som är uttjänt? Då bör du skrota bilen. Hur vet man att bilen är förbrukad? När kostnaden för att laga bilen överstiger bilens värde.

Kostar det något att skrota bilen?


Skrotanläggningar som är knutna till bilproducenterna skall ta emot skrotbilar kostnadsfritt. Det gäller när du lämnar bilen själv till skrotfirman. Om bilen inte är komplett och det saknas delar som t. ex motor, växellåda, katalysator eller att bilen är en tom kaross (fordonsvrak) har bilskroten rätt att ta ut en skälig avgift.

Behövs hämtning av skrotbilen?


Hämtning av skrotbilen bekostas av bilägaren och ingår inte i bilproducenternas ansvar. Från år 2002 klassas skrotbilar som farligt avfall innan den är sanerad från alla miljöfarliga ämnen och vätskor. Företaget som hämtar skrotbilar ska ha tillstånd från Länsstyrelsen för transport av farligt avfall.


Bilbärgning Gbg AB Hämtar skrotbilar gratis från Kungsbacka till Uddevalla


Helt kostnadsfri hämtning av din uttjänta bil. Vi hämtar skrotbilen hemma hos er helt utan kostnad om bilen är komplett. Gratis hämtning & skrotning av bilar i följande område, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Lerum, Kungälv, Härryda, Ale, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn, Orust, Lysekil, Uddevalla, Trollhättan

Transporttillstånd uttjänta fordon


Bilbärgning Gbg AB har tillstånd av Länstyrelsen att utföra transporter av skrotbilar i Göteborg.


Klicka här för att se Länsstyrelsens beslut


Ring 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning eller boka online och få en trisslott!

Enligt miljöbalken


Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att miljöfarliga ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.

Försäkring & fordonskatt


Du betalar ingen fordonsskatt när bilen är skrotad. Om du betalt in skatten kommer Transportstyrelsen betala tillbaka överskjutande belopp. Tranportstyrelsen meddelar även försäkringsbolaget vilket datum bilen blev skrotad. Försäkringsbolaget betalar tillbaka överskjutande belopp.


Copyright © 2019 bilskrotgbg.se i Sverige. Alla rättigheter är reserverade.


Skrota bilen Stenungsund  Skrota bilen Göteborg  Skrota bilen Kungälv  Skrota bilen gratis Bärgare Göteborg